Centrum bezpieczeństwa

Porady, jak bezpiecznie korzystać z Internetu

Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje o tym, jak bezpiecznie korzystać zarówno z serwisu eBay, jak i z pozostałych stron lub usług internetowych.

Ochrona przed wirusami

Komputery podłączone do Internetu stanowią potencjalny cel ataku dla wielu wirusów komputerowych, które mogą uszkodzić sam komputer lub szpiegować działania użytkowników w sieci. Nie istnieje w 100% skuteczna metoda ochrony przed wirusami, możesz jednak znacznie ograniczyć ryzyko poprzez zainstalowanie programu antywirusowego.

  1. Zainstaluj oprogramowanie antywirusowe i do wykrywania oprogramowania szpiegującego.
  2. Skonfiguruj w programie antywirusowym opcje regularnych i automatycznych aktualizacji.

Dowiedz się więcej

Ochrona przed fałszywymi witrynami i wiadomościami

Fałszywe wiadomości e-mail i strony internetowe mogą sprawiać poważne problemy niczego niepodejrzewającym użytkownikom Internetu. Podszywając się pod znane i szanowane firmy, przekierowują użytkowników do stron zawierających prośbę o podanie informacji osobistych, takich jak numery kart kredytowych czy hasła dostępu do konta. Aby ochronić się przed takimi stronami i wiadomościami:

  1. Dowiedz się więcej o ochronie przed fałszywymi wiadomościami e-mail i stronami internetowymi. Dowiedz się więcej.
  2. Nigdy nie wysyłaj w wiadomości e-mail poufnych informacji osobistych, takich jak hasło, numer karty kredytowej, dane rachunku bankowego itp.

Dowiedz się więcej

Ochrona hasła i tożsamości

Niezależnie od tego, czy korzystasz z komputera w trybie online czy offline, pilnuj swojego hasła jak klucza do domu. Jeśli wpadnie ono w niepowołane ręce, dane dotyczące Twojej tożsamości mogą zostać skradzione i użyte w celu uzyskania dostępu do Twojego konta. Aby ograniczyć ryzyko niepożądanego ujawnienia hasła, warto przestrzegać kilku podstawowych wskazówek:

  1. Dla każdego konta w serwisach internetowych utwórz inne hasło.
  2. W hasłach używaj kombinacji liter i cyfr.
  3. Nikomu nie podawaj swojego hasła.
  4. Podczas logowania do serwisu eBay wpisuj hasło wyłącznie na stronie o adresie URL http://signin.ebay.pl
  5. Często zmieniaj hasło.

Dowiedz się więcej

Więcej informacji znajdziesz na stronie Jak chronić swoje konto eBay i Jak rozpoznać strony podszywające się pod serwis eBay.