Centrum Bezpieczeństwa

Informacje dla policji

eBay Inc. promuje bezpieczeństwo transakcji i współpracuje z lokalnymi, państwowymi i międzynarodowymi organami wymiaru sprawiedliwości w ściganiu, zatrzymywaniu i sądzeniu przestępców poprzez zespół Criminal & Regulatory Investigations (CRI).

Jak uzyskać informacje od eBay

Skontaktuj się z zespołem CRI, jeśli:

  • pracujesz dla organu wymiaru sprawiedliwości w Polsce i
  • szukasz pomocy lub danych do śledztwa związanego z serwisem eBay
Kim jesteś? Fixed Price Listings Auction-Style Listings
Pracownik organu wymiaru sprawiedliwości, sędzia, policjant, pracownik agencji rządowej w Polsce Informacje ogólne
Dane z serwisu eBay
  1. Sprawdź wymagania dla wniosków o udostępnienie danych oraz jakie dane są dostępne - opens in new window or tab
  2. Prześlij wniosek o udostępnienie danych poprzez internetowy formularz - eBay Law Enforcement Tool - opens in new window or tab

Zasoby dla Organów Regulacyjnych

  • Portal Regulacyjny - opens in new window or tab umożliwia organom nadzoru rynku, monitorowania i organom ścigania sprawne i skuteczne zgłaszanie niezgodnych z przepisami przedmiotów/ofert oraz bezpieczne żądanie usunięcia takich przedmiotów/ofert.
  • Proszę skorzystać z linku do Portalu Regulacyjnego, aby się zarejestrować.
  • Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące prawidłowego korzystania z Portalu Regulacyjnego, prosimy o kontakt na adres regportal@ebay.com
  • Ta witryna może być używana wyłącznie przez organy nadzoru rynku, organy monitorujące i organy ścigania oraz osoby trzecie wyraźnie upoważnione przez serwis eBay.

Jak szukać informacji na eBay na potrzeby śledztwa