Pomoc
Pomoc
Przeszukaj Pomoc Przeszukaj Pomocporady

Opłaty dla sprzedawców prywatnych

Gdy wystawisz oferty sprzedaży, naliczamy opłatę za wystawienie. Jeśli sprzedasz towar, naliczamy również prowizję od ceny końcowej.

Ważna informacja Wszystkie podane opłaty zawierają obowiązującą stawkę VAT

Opłaty za wystawienie i prowizje za aukcje z licytacją

Opłaty za wystawienie
Cena początkowa lub minimalna Wszystkie kategorie **

1,00 zł i więcej

Bezpłatnie

Prowizje od ceny końcowej **
Cena końcowa Prowizja

Przedmiot nie został sprzedany

Prowizja nie jest pobierana

1,00 zł i więcej

2.7% ceny końcowej, ale nie więcej niż 46.79 zł

** Oprócz wybranych kategorii Motoryzacja: Pojazdy, których dotyczą inne opłaty

Opłaty za wystawienie i prowizje za oferty Kup teraz

Prywatni sprzedawcy mogą wystawiać oferty z ceną Kup teraz:

  • 3, 5, 7, 10, 14 i 30-dniowe lub Ważne do odwołania

  • 30-dniowe w ramach Małego sklepu. Subskrypcja Dużego sklepu i Megasklepu jest dostępna tylko dla sprzedawców-firm.

Opłaty za wystawienie
Kategorie Filmy i DVD, Gry (oprócz kategorii Konsole), Książki, Muzyka Pozostałe kategorie **

Bez Sklepu

Bezpłatnie

0,37 zł

Mały sklep

Bezpłatnie

0,16 zł

Prowizje od ceny końcowej **
Cena końcowa Prowizja

Przedmiot nie został sprzedany

Prowizja nie jest pobierana

1,00 zł i więcej

2,7% ceny końcowej, ale nie więcej niż 46,79 zł

** Oprócz wybranych kategorii Motoryzacja: Pojazdy, których dotyczą inne opłaty

Opłaty za opcje dodatkowe

Użyj opcji dodatkowych, aby zwiększyć szanse na sprzedaż swojego przedmiotu.

Opcja Aukcje z licytacją i ceną Kup teraz 3, 5, 7, 10 lub 14-dniowe Oferty Kup teraz 3, 5, 7, 10, 14 lub 30-dniowe i Ważne do odwołania

Zdjęcia

Bezpłatnie

Projektant aukcji

Bezpłatnie

Nazwa pomocnicza

Bezpłatnie

Zaplanowane rozpoczęcie

Bezpłatnie

Kup teraz

Bezpłatnie
(dotyczy tylko aukcji z licytacją

Nie dotyczy

Wystawienie w 2 kategoriach

Opłaty za wystawienie i opcje dodatkowe x 2
(z wyj. zaplanowanego rozpoczęcia)

Opłaty za narzędzia dla sprzedawców

Narzędzie Opłata

TurboLister

Bezpłatnie

Menedżer Sprzedaży

Bezpłatnie

Zaawansowany Menedżer Sprzedaży

Bezpłatnie z subskrypcją Sklepu

17,06 zł bez subskrypcji Sklepu. Opłata naliczana proporcjonalnie z miesięcznym wyprzedzeniem.

Ważne informacje Ważne informacje

  • Opłaty za wystawienie i opłaty za opcje dodatkowe są naliczane przy wystawianiu aukcji i nie podlegają zwrotowi.

  • Czasami Twoja aukcja przez kilka godzin po jej utworzeniu może nie być widoczna w wynikach wyszukiwania z użyciem słów kluczowych lub w wyszukiwaniu po kategoriach. Dlatego nie możemy zagwarantować dokładnych czasów trwania aukcji.

  • Aukcje ważne do odwołania są odnawianie automatycznie co 30 dni, chyba że je zakończysz albo sprzedasz przedmiot lub naruszają one nasze zasady.

  • Jeśli Twoje konto sprzedawcy zostanie zawieszone z jakiegokolwiek powodu, każda naliczona na nim kwota do zapłaty stanie się natychmiast należna i wymagalna. Zastrzegamy sobie prawo do natychmiastowego obciążenia Cię, za pomocą używanej przez Ciebie metody rozliczeń, wszelkimi kwotami, które nie były przez Ciebie wcześniej kwestionowane.

  • W przypadku kont, na których saldo opłat wynosi minimum 5,00 zł, wymagamy pełnego regulowania comiesięcznych płatności.

  • Regulując opłaty, płacisz za prawo do sprzedaży na eBay. Nie nabywasz wyłącznych praw do stron w serwisie eBay. Możemy, wedle własnego uznania oraz bez zgody użytkownika i bez zapłaty, umieścić reklamy stron trzecich na dowolnej stronie serwisu.

  • W przypadku nieregulowania opłat za sprzedaż możemy zawiesić Twoje konto. Jeśli nie uregulujesz zaległych opłat po otrzymaniu naszych przypomnień i ostrzeżeń, zastrzegamy sobie prawo do przekazania danych Twojego konta firmie windykacyjnej w celu windykacji zaległych opłat. Pamiętaj, że firma windykacyjna pobierze od Ciebie proporcjonalną i uzasadnioną opłatę za windykację zaległych opłat, której wysokość będzie zależeć od należnej kwoty i która będzie płatna dodatkowo wraz z zaległymi opłatami.

Skontaktuj się z obsługą klienta

Jeśli w Pomocy nie ma tematów, których szukasz, zadaj pytanie.

Kontakt z nami

Masz pytanie? Napisz do nas

 Kontakt z nami

Zapytaj użytkowników

Uzyskaj pomoc w Centrum odpowiedzi