• Kupon można wykorzystać od godz. 10:00 11 września 2017 r. do godz. 23:59 13 września 2017 r.
 • Kupon jest ważny przy zakupie dowolnego produktu na eBay.pl
 • Kupon można zrealizować tylko raz.
 • Wartość rabatu wynosi 15% od całkowitej wartości zakupu (bez kosztów wysyłki/dostawy). Całkowity możliwy do otrzymania rabat wynosi 100 EUR.

JAK ZREALIZOWAĆ KUPON RABATOWY

 1. Dokonaj zakupu poprzez eBay.pl i podczas realizacji transakcji podaj kod rabatowy PRESCHOOL17, a następnie kliknij przycisk „Zastosuj”.
 2. Kwota rabatu zostanie automatycznie odjęta od ceny zakupu.
 3. Wybierz PayPal jako metodę płatności
 4. Zaloguj się do swojego konta PayPal i zapłać.

DODATKOWE WARUNKI REALIZACJI KUPONU RABATOWEGO

 • Ta oferta jest dostępna dla wybranych pełnoletnich (w wieku co najmniej 18 lat) i zamieszkałych w Polsce użytkowników zarejestrowanych na eBay.pl.
 • Kupon jest ważny tylko dla płatności dokonywanych w systemie PayPal akceptowanych przez sprzedawcę.
 • Zakup, którego dokonasz, aby zrealizować ten kupon, musi być zgodny z zasadami oraz postanowieniami Umowy z użytkownikiem serwisu eBay i PayPal.
 • Kupujący musi posiadać zweryfikowane i aktywne konto PayPal.
 • Kuponu nie można łączyć z żadnym innym kuponem, zniżką w serwisie, rabatem, ofertą, kuponem podarunkowym ani żadną inną promocją.
 • Kupon nie ma wartości pieniężnej, nie można go przekazać ani przesłać go innej osobie.
 • Kupon nie obowiązuje tam, gdzie jest to zabronione przez prawo.
 • Zwrot pieniędzy, do którego można być upoważnionym, nie obejmuje kuponu ani wartości rabatu. Otrzymasz dokładnie taką kwotę, jaką zapłacisz w ramach Ceny zakupu.
 • Niniejsze Warunki realizacji kuponu rabatowego są regulowane przez przepisy polskiego prawa.
 • eBay nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących jakichkolwiek produktów lub usług oferowanych przez strony trzecie w związku z jakąkolwiek promocją kuponową.
 • eBay nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie lub niewykonanie przez dowolną stronę trzecią usług związanych z dowolną promocją kuponową, ani za koszty, szkody, wypadki, opóźnienia, urazy, straty, wydatki lub niedogodności, które mogą powstać w wyniku korzystania z kuponu, z zastrzeżeniem, ze żadne z postanowień nie ogranicza odpowiedzialności eBay za śmierć lub uszczerbek na zdrowiu spowodowane zaniedbaniem ze strony eBay.
 • eBay zastrzega sobie prawo do zawieszenia, zmiany lub anulowania niniejszej promocji kuponowej w dowolnym momencie po zaistnieniu okoliczności, które według opinii eBay wymagają takiego działania. eBay zastrzega sobie prawo do dodania dodatkowych warunków w określonych częściach niniejszej promocji kuponowej.
 • Organizatorem promocji jest firma eBay Europe S.àr.l. („eBay”). W imieniu firmy eBay promocja może zostać przeprowadzona przez jej lokalne podmioty zależne.

W przypadku pytań związanych z tą promocją prosimy o kontakt z Obsługą Klienta.