Przejdź do głównej treści

Warunki ogólne dot. kuponu z kodem

Organizatorem promocji jest określony sprzedawca („Sprzedawca”) oferujący kupon ze zniżką. eBay GmbH i firmy grupy (razem „eBay”) w żadnym wypadku nie będą uważani za organizatora tej promocji. Są to Warunki Sprzedawcy, które dotyczą oferowanego kuponu. eBay nie ponosi odpowiedzialności za świadczenie lub brak świadczenia usług przez Sprzedawcę ani za wszelkie wykonanie lub niewykonanie przez strony trzecie jakichkolwiek usług związanych z promocją dotyczącą kuponu, ani za jakiekolwiek koszty, szkody, wypadki, opóźnienia, obrażenia, straty, wydatki lub niedogodności wynikające z niniejszej Promocji lub z nią związane.

Realizacja kuponu

Ten kupon oferuje zniżkę ważną do daty określonej na stronie ofert Sprzedawcy lub jego kanałach marketingowych („Data końcowa”) odnośnie do zakupów dokonanych w serwisie eBay.pl, chyba że zostały uprzednio anulowane zgodnie z niniejszymi Warunkami. Jeśli nie zostanie podana data końcowa, oferta będzie ważna dla określonego przedmiotu, o ile będzie widoczna na stronach odpowiadających temu przedmiotowi, na stronie oferty Sprzedawcy, lub jak wskazano w kanałach marketingowych (w tym między innymi kanałach mediów społecznościowych).

Sposób realizacji kuponu

Wystarczy dokonać zakupu w serwisie eBay.pl na kwotę równą lub wyższą od minimalnej ceny zakupu wskazanej na stronie oferty sprzedawcy, jego kanałach marketingowych lub odpowiedniej stronie dla kwalifikującego się przedmiotu („Minimalna cena zakupu”) i zapłacić kartą kredytową lub debetową, Apple Pay, Google Pay lub PayPal. Strona oferty Sprzedawcy lub kupon podany w kanałach marketingowych będzie zawierać odniesienie do kodu kuponu („Kod kuponu”), jak określono w niniejszym dokumencie, i wyświetli lub odniesie się do dołączonych przedmiotów („Przedmiot(y), które spełniają wymagania”).

Wpisz kod kuponu podczas finalizacji zamówienia. Maksymalny rabat, jaki można otrzymać, pojawi się na kuponie („Maksymalny rabat”), a także maksymalna liczba przypadków, w których można go zrealizować („Maksymalna liczba realizacji”).

Warunki ogólne dot. kuponu:

 1. Oferta jest skierowana do użytkowników zarejestrowanych na eBay.pl w wieku co najmniej 18 lat.

 2. Kupon można wykorzystać zgodnie z maksymalną liczbą wskazanych realizacji. Kupon jest ważny od daty otrzymania do daty zakończenia, chyba że zostanie anulowany wcześniej, zgodnie z niniejszymi Warunkami ogólnymi.

 3. Kupin jest ważny wyłącznie podczas płatności PayPal, Google Pay, kartą kredytową lub debetową.

 4. Aby zrealizować ten kupon, kwota zakupu musi być równa lub większa niż minimalna cena zakupu wskazana na kuponie.

 5. Kupon należy zrealizować w ramach pojedynczej transakcji. Podczas korzystania z koszyka można go używać tylko przy zakupie przedmiotów od sprzedawcy oferującego kupon. Jeśli cena zakupu („Cena zakupu” oznacza całkowitą cenę kupowanych przedmiotów i NIE obejmuje powiązanych kosztów wysyłki i pakowania ani żadnych podatków, które nie są uwzględnione w cenie przedmiotu) jest mniejsza niż kwota kuponu, niewykorzystana kwota przepada.

 6. Należy wpisać kod kuponu podczas procesu płatności, następnie zostanie przyznany stosowny rabat do końcowej ceny zakupu. Rabat nie obowiązuje wobec powiązanych kosztów pocztowych ani pakowania, wszelkich podatków nieuwzględnionych w cenie produktu.

 7. Kategorie „Samochody, motocykle i pojazdy” i „Monety, banknoty” są zawsze wykluczone. Kupon jest ważny tylko dla kwalifikujących się przedmiotów wymienionych do sprzedaży.

 8. Zakup dokonywany w celu realizacji kuponu musi być zgodny z umową użytkownika oraz politykami eBay.

 9. Kuponu nie można łączyć z innymi kuponami, zniżkami na stronie, rabatami, ofertami, bonami prezentowymi ani innymi promocjami.

 10. Kupon nie ma wartości pieniężnej, nie można go przekazać, przenieść ani wymienić.

 11. Kupon nie obowiązuje tam, gdzie jest zabroniony.

 12. Wszelkie przysługujące zwroty nie będą obejmować kuponu ani jego wartości wykupu. Zwrócona zostanie kwota uregulowana na poczet ceny zakupu bez przyznania kolejnego kuponu.

 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia, zmiany lub anulowania promocji z wykorzystaniem kuponu w dowolnym momencie, w razie wystąpienia okoliczności, które w opinii Sprzedawcy uzasadniają konieczność takich działań, w tym przypadków naruszenia Warunków korzystania lub polityk eBay.

 14. Organizatorem promocji jest Sprzedawca oferujący kupon. eBay nie ponosi odpowiedzialności za świadczenie lub brak świadczenia usług przez Sprzedawcę ani za wszelkie wykonanie lub niewykonanie przez strony trzecie jakichkolwiek usług związanych z promocją dotyczącą kuponu, ani za jakiekolwiek koszty, szkody, wypadki, opóźnienia, obrażenia, straty, wydatki lub niedogodności wynikające z tego kuponu lub z nim związane i nie oferuje reprezentacji ani gwarancji w odniesieniu do jakichkolwiek produktów lub usług świadczonych przez Sprzedawcę lub jakąkolwiek stronę trzecią w związku z jakąkolwiek promocją dot. kuponu.

 15. Niniejsze Warunki ogólne podlegają przepisom prawa niemieckiego.