Przejdź do głównej treści

Twoje prawa przy zakupie od prywatnego sprzedawcy w serwisie eBay

Kupując od prywatnego sprzedawcy w serwisie eBay, nie korzystasz z takiej samej ochrony prawnej, jak w przypadku zakupu od sprzedawcy będącego przedsiębiorcą. Powodem tego jest fakt, że prawo ochrony konsumenta zasadniczo dotyczy wyłącznie transakcji między konsumentem a sprzedawcą prowadzącym działalność gospodarczą. Niniejsza strona opisuje niektóre prawa i obowiązki mające zastosowanie do zakupów od sprzedawców będących osobami prywatnymi. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na następujące najczęściej zadawane pytania:

  1. Czy prawo do odstąpienia od umowy dotyczy przedmiotów oferowanych przez prywatnych sprzedawców?
  2. Czy przysługują mi uprawnienia gwarancyjne wobec prywatnego sprzedawcy?

Poniższe informacje nie są wyczerpujące i nie stanowią porady prawnej. Dlatego zalecamy skonsultowanie się z profesjonalnym doradcą (adwokatem lub radcą prawnym) w celu uzyskania informacji na temat obowiązującego prawa w przypadku zakupów na odległość (internet) między osobami prywatnymi.

1. Czy prawo do odstąpienia od umowy dotyczy przedmiotów oferowanych przez prywatnych sprzedawców?

Prawo odstąpienia od umów zawieranych na odległość jest jednym z kluczowych elementów prawa ochrony konsumentów w sferze e-commerce. Jako że szczegółowe przepisy prawa ochrony konsumentów nie mają zastosowania do umów zawieranych między osobami prywatnymi, sprzedawca prywatny nie jest zobowiązany do oferowania prawa do odstąpienia od umowy na mocy obowiązującego prawa.

Jednak niektórzy prywatni sprzedawcy mogą, według własnego uznania, zdecydować o przyznaniu kupującym prawa do odstąpienia lub zwrotu. W przeciwieństwie do aukcji od sprzedawców będących przedsiębiorcami, takie prawo musi być wyraźnie określone w aukcji, aby było dostępne dla kupujących. Zalecamy sprawdzenie na odpowiedniej stronie przedmiotu, czy sprzedawca prywatny akceptuje zwroty, czy nie.

2. Czy przysługują mi uprawnienia z tytułu rękojmi wobec prywatnego sprzedawcy?

Co do zasady i zgodnie z obowiązującym prawem kupującemu przysługuje ustawowe prawo do skorzystania z uprawnień z tytułu rękojmi jeżeli w ciągu w dwóch lat od zakupu stwierdzone zostanie że zakupiony przedmiot ma wadę fizyczną (jest niezgodny z umową tj. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia lub nie ma właściwości o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego lub nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy lub przedmiot został wydany w stanie niezupełnym) lub wadę prawną. W takim wypadku kupujący może żądać według swojego wyboru: obniżenia ceny rzeczy proporcjonalnie do stwierdzonej wady, wymiany na rzecz wolną od wad, usunięcia wady albo może odstąpić od umowy poprzez uzyskanie zwrotu uiszczonej ceny i zwrócenie rzeczy wadliwej.

Ponownie zalecamy zweryfikowanie odpowiedniej strony sprzedaży przedmiotu i skonsultowanie konkretnej sytuacji z profesjonalnym doradcą (adwokatem lub radcą prawnym), ponieważ mogą istnieć wyjątki od powyższych reguł, a także szczególne zasady obowiązujące w przypadku umów zawieranych między osobami prywatnymi.