Samouczek na temat zasad serwisu eBay

NastępneContinue
Samouczek na temat zasad serwisu eBay

Dziękujemy za zainteresowanie naszym samouczkiem na temat zasad serwisu eBay. Dowiesz się z niego:

  • Jak stać się dobrym członkiem społeczności dzięki poznaniu i przestrzeganiu wielu „zasad” obowiązujących nas wszystkich.

  • Jak unikać naruszania zasad serwisu eBay.

  • Dlaczego serwis eBay wprowadził zasady i w jaki sposób przyczyniają się one do poprawy jego funkcjonowania.

Samouczek zawiera 27 pytań, a udzielenie na nie odpowiedzi zajmie nie więcej niż 45 minut.

Ogólne omówienie zasad

Celem tego samouczka jest pomoc w zrozumieniu zasad korzystania z serwisu, wskazanie sposobów unikania niezamierzonego naruszania tych zasad oraz przedstawienie stosunku serwisu eBay do tych zasad w szerszym kontekście.

Przestrzeganie zasad przez każdego członka społeczności daje gwarancję równych szans dla wszystkich użytkowników, a w dłuższej perspektywie prowadzi do zwiększenia liczby osób korzystających z serwisu eBay. Ponadto, przyczynia się do obniżenia kosztów ponoszonych przez serwis eBay w związku z koniecznością wymuszenia przestrzegania zasad, umożliwiając przeznaczenie zaoszczędzonych środków na tworzenie funkcji służących zwiększaniu przychodów użytkowników serwisu.

W samouczku nie omówiono wszystkich istniejących zasad i możliwości ich naruszenia. Powinien on jednak wyraźnie wskazać, jak unikać naruszania zasad i z jakimi konsekwencjami należy się liczyć w przypadku ich nieprzestrzegania, a także udzielić odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące najważniejszych obszarów tematycznych związanych z zasadami. Jeśli masz jakieś wątpliwości, skorzystaj z łącza do odpowiednich zasad znajdującego się u dołu strony głównej lub przejdź do Centrum bezpieczeństwa.

Musisz wiedzieć jedno: zawarte w nim informacje nie powinny być traktowane jako porada prawna. Jeśli masz konkretne pytania dotyczące legalności swojej aukcji, przedmiotu lub opinii, skontaktuj się z prawnikiem.

NastępneContinue