Opinie

NastępneContinue

Opinie (tylko wersja tekstowa)

Dziękujemy za zainteresowanie samouczkiem poświęconym systemowi opinii w serwisie eBay. Znajdziesz w nim następujące informacje:

 • Jak korzystać z systemu opinii w serwisie eBay

 • Jak korzystać z narzędzi do komunikowania się przed wystawieniem opinii

Samouczek zawiera 7 pytań, a udzielenie na nie odpowiedzi nie powinno zająć więcej niż 5-6 minut. Zapoznanie się z nim pozwoli Ci znacznie lepiej poznać zasady działania systemu opinii w serwisie eBay. Zaczynajmy.

Co to jest opinia?

W przypadku każdej transakcji kupujący i sprzedający mogą ocenić się nawzajem, wystawiając sobie opinie. Kupujący mogą wystawić ocenę pozytywną, negatywną lub neutralną oraz krótki komentarz. Sprzedający mogą wystawić ocenę pozytywną i krótki komentarz.

 • Ocena pozytywna podnosi wynik opinii o jeden punkt

 • Ocena neutralna nie ma wpływu na wynik opinii

 • Ocena negatywna obniża wynik opinii o jeden punkt

Po zakończeniu każdej transakcji kupujący może również szczegółowo ocenić sprzedającego w dodatkowych kategoriach, takich jak zgodność przedmiotu z opisem, komunikacja, czas wysyłki przedmiotu oraz opłaty za obsługę i wysyłkę. Szczegółowe oceny sprzedającego są oparte na skali od 1 do 5 gwiazdek i nie są uwzględniane przy obliczaniu w wyniku opinii.

Zasada działania systemu opinii

 • Użytkownicy mogą wystawić opinię za każdą transakcję, którą z tobą zawarli. Pierwsza wystawiona opinia jest zawsze uwzględniana przy obliczaniu wyniku opinii. W przypadku kolejnych wystawianych opinii będą one uwzględniane przy obliczaniu wyniku opinii, jeżeli transakcje, których dotyczą poszczególne opinie, zostały zawarte w oddzielnych tygodniach. Do celów wystawiania opinii serwis eBay definiuje tydzień jako czas od poniedziałku do niedzieli wg czasu PST.

 • Na przykład kupujący kupuje przedmiot we wtorek, otrzymuje go i w czwartek wystawia sprzedającemu pozytywną opinię. Jeśli ten kupujący kupi inny przedmiot w tym samym tygodniu u tego samego sprzedającego, to opinia wystawiona przez kupującego dla tej transakcji nie zostanie wliczona do wyniku opinii sprzedającego. Jeśli jednak kupujący kupi kolejny przedmiot w następny wtorek, wystawiona dla tej transakcji opinia zostanie tym razem wliczona do wyniku opinii sprzedającego.

 • Gwiazdkę za opinię otrzymasz wtedy, gdy Twój wynik opinii wyniesie 10 punktów.

 • Wysoki wynik opinii i wysoki odsetek opinii pozytywnych zazwyczaj dobrze świadczą o użytkowniku. Zawsze jednak należy sprawdzać profil użytkownika swojego potencjalnego partnera handlowego, klikając jego nazwę użytkownika lub wynik opinii, aby przeczytać komentarze innych użytkowników na jego temat i jego komentarze na temat innych użytkowników.

 • Zachęcamy do wystawiania opinii po zakończeniu każdej transakcji, co pozwoli użytkownikom wzajemnie korzystać ze swoich doświadczeń.

Ważne informacje dotyczące opinii

 • Komentarzy nie można usunąć, dlatego zarówno komentarze, jak i oceny powinny być wystawiane uczciwie i być oparte na faktach oraz odnosić się do konkretnej transakcji przeprowadzonej z danym partnerem handlowym.

 • Zazwyczaj wysoki wynik opinii i wysoki odsetek pozytywnych komentarzy to dobry znak, ale sprawdzaj zawsze profil użytkownika, aby przeczytać komentarze i przekonać się, czy pojawiały się na jego temat uwagi negatywne.

 • Jeśli jesteś kupującym, zanim wystawisz neutralną lub negatywną opinię, skontaktuj się ze sprzedającym i spróbuj rozstrzygnąć ewentualne problemy.

 • Aby móc wystawić opinię, musisz być zarejestrowanym użytkownikiem. Aby wystawić opinię dla przedmiotu, który kupiłeś jako gość, najpierw powinieneś się zarejestrować w serwisie.

 • Jeśli kupujący wystawi sprzedającemu negatywną lub neutralną opinię i sprzedający otworzy przeciwko niemu spór o zaległą płatność za przedmiot, a kupujący nie odpowie na powiadomienie o sporze w przewidzianym terminie, negatywna lub neutralna opinia zostanie usunięta.

 • Gdy kupujący zostanie zawieszony, serwis eBay usunie wszystkie wystawione przez niego neutralne lub negatywne opinie.

 • Kupujący muszą odczekać przynajmniej siedem dni, zanim wystawią negatywną lub neutralną opinię SuperSprzedawcy, który jest zarejestrowany w serwisie eBay od przynajmniej 12 miesięcy.

Kiedy sprawdzać opinię

Przed przystąpieniem do licytacji można sprawdzić profil sprzedającego, klikając wynik opinii obok jego nazwy użytkownika. Także sprzedający mogą przeglądać profile użytkowników licytantów, aby sprawdzić ich wiarygodność na podstawie przebiegu wcześniejszych transakcji.

Koniecznie weź pod uwagę: informacje zawarte w tym samouczku nie powinny być traktowane jako porada prawna. W razie wątpliwości co do tego, czy ewentualny komentarz do opinii może naruszyć zasady serwisu eBay lub zostać uznany za zniesławienie, skontaktuj się z prawnikiem.

NastępneContinue