Pomoc
Pomoc
Przeszukaj Pomoc Przeszukaj Pomocporady

Menedżer sprzedaży i Zaawansowany menedżer sprzedaży

Menedżer sprzedaży to narzędzie online do zarządzania sprzedażą dla sprzedawców o średnich i dużych obrotach.
Zaawansowany menedżer sprzedaży to narzędzie online pomagające tworzyć aukcje, skutecznie zarządzać sprzedażą po transakcji i prowadzić magazyn produktów. Oferuje wszystkie funkcje Menedżera sprzedaży oraz automatyzację wielu czynności.
Menedżerów sprzedaży można używac w połączeniu z innymi narzędziami, takimi jak Turbo Lister.

Funkcje i subskrypcja

Menedżer sprzedaży pozwala

 • Kontrolować wszystkie działania sprzedażowe

 • Modyfikować zaplanowane aukcje

 • Monitorować aukcje oraz status płatności

 • Korzystać z szablonów wiadomości e-mail

 • Wystawiać standardowe opinie wielu kupującym naraz

 • Drukować faktury dla kupujących

 • Zbiorczo ponownie wystawiać przedmioty

Zaawansowany menedżer sprzedaży oferuje także wiele funkcji automatycznych:

 • Automatyczne wystawianie przedmiotów

 • Automatyczne powiadamianie kupujących o otrzymaniu płatności i wysyłce

 • Automatyczne wystawianie opinii kupującym

 • Alerty o uzupełnieniu zapasów w magazynie

 • Statystyki aukcji

 • Raporty zysków i strat

Subskrybuj

Subskrybuj


Ważna informacja


Jeśli jesteś nowym sprzedawcą prywatnym, te narzędzia będą dla Ciebie dostępne, gdy:

 • od Twojej pierwszej sprzedaży upłynie 90 dni i

 • otrzymasz min. 10 pozytywnych opinii od kupujących

Rozwiąż problem

 • Funkcję tę udostępniamy nowym sprzedawcom prywatnym dopiero, gdy od sprzedaży pierwszego przedmiotu upłynie 90 dni i sprzedawca otrzyma min. 10 pozytywnych opinii za sprzedaż.

 • W międzyczasie zalecamy korzystanie z uproszczonego lub głównego formularza sprzedaży do wystawiania i edycji aukcji.

 1. Przejdź do Mój eBay i kliknij zakładkę Konto.

 2. W lewym menu, w sekcji Moje konto kliknij łącze Subskrypcje.

 3. Znajdź subskrypcję, którą chcesz anulować, i kliknij łącze Anuluj subskrypcję.

Tematy Pomocy

Informacje podstawowe

Funkcje Menedżera sprzedaży i Zaawansowanego menedzera sprzedaży
Menedżer sprzedaży pozwala wydajniej zarządzać sprzedażą.


Jak przeszukać swoje aukcje
Znajdź aukcje, których szukasz.


Jak korzystać z widoków Menedżera sprzedaży
Widoki ułatwiają zarządzanie sprzedażą dzięki pogrupowaniu aukcji według statusu.


Porady dotyczące korzystania z Menedżera sprzedaży
Dowiedz się, jak przygotowywać aukcje i personalizować wiadomości dla kupujących.


Jak ustawić preferencje automatyzacji w Zaawansowanym menedżerze sprzedaży
Zautomatyzuj wysyłanie e-maili, wystawianie opinii, tworzenie aukcji, ponowne wystawianie i inne zadania.


Jak subskrybować i anulować subskrypcję Menedżera sprzedaży
Jak rozpocząć lub zakończyć subskrypcję

Zarządzanie sprzedażą

Jak aktualizować rekordy sprzedaży

Aktualizuj status płatności i wysyłki oraz informacje dla kupujących.


Jak wysyłać wiadomości e-mail do kupujących
Wykorzystaj wiadomości zbiorcze i szablony e-maili, aby ułatwić sobie komunikację z kupującymi.

Jak wystawiać opinie
Korzystaj z szablonów opinii lub automatycznego wystawiania opinii.

Jak korzystać z alertów
Menedżer sprzedaży wyświetla alerty dotyczące aukcji, które mogą wymagać Twojej uwagi.

Zarządzanie produktami i aukcjami z Zaawansowanym menedżerem sprzedaży

Jak tworzyć szablony aukcji i produktów
Dowiedz się, jak definiować szablony produktów i aukcji.

Jak zarządzać produktami


Jak zbiorczo tworzyć aukcje
Aby wystawić wiele produktów, użyj zbiorczego wystawiania aukcji.


Jak zautomatyzować aukcje
Skonfiguruj reguły automatycznego wystawiania i ponownego wystawiania.


Jak poprawiać i ponownie wystawiać aukcje
Zobacz, jak szybko poprawić aukcję i wystawić ją ponownie.

Importowanie i eksportowanie

Jak pobierać rekordy sprzedaży
Dowiedz się, jak uzyskać kopię swoich rekordów sprzedaży.


Jak pobierać raporty do Zaawansowanego menedżera sprzedaży
Dowiedz się, które produkty przynoszą największe zyski.


Jak eksportować szablony z Turbo Listera
Eksportowanie szablonów aukcji z programu Turbo Lister do Zaawansowanego menedżera sprzedaży.


Jak importować produkty z plików CSV
Importowanie magazynu do Zaawansowanego menedżera sprzedaży.

Kontakt z nami

Masz pytanie? Napisz do nas

 Kontakt z nami