Pomoc
Pomoc
Przeszukaj Pomoc Przeszukaj Pomocporady

Zasady w sprzedaży za granicę

Sprzedaż za granicę podlega poniższym regulaminom:

Zasady w zagranicznych serwisach eBay

Zasady / Serwis
(strony w j. obcym)

USA

Niemcy

Wielka
Brytania

Francja

Włochy

Hiszpania

Zasady dla sprzedających

Zasady dla sprzedających eBay.com 

Zasady dla sprzedających eBay.de

Zasady dla sprzedających eBay.co.uk

Zasady dla sprzedających eBay.fr

Zasady dla sprzedających eBay.it

Zasady dla sprzedających eBay.es

Zasady dla kupujących

Zasady dla kupujących eBay.com

Zasady dla kupujących eBay.de

Zasady dla kupujących eBay.co.uk

Zasady dla kupujących eBay.fr

Zasady dla kupujących eBay.it

Zasady dla kupujących eBay.es

Umowa z użytkownikiem

Umowa z użytkownikiem eBay.com

Umowa z użytkownikiem eBay.de

Umowa z użytkownikiem eBay.co.uk

Umowa z użytkownikiem eBay.fr

Umowa z użytkownikiem eBay.it

Umowa z użytkownikiem eBay.es

Zasady zachowania poufności

Zasady zachowania poufności eBay.com

Zasady zachowania poufności eBay.de

Zasady zachowania poufności eBay.co.uk

Zasady zachowania poufności eBay.fr

Zasady zachowania poufności eBay.it

Zasady zachowania poufności eBay.es

Pamiętaj, że według Umowy z użytkownikiem, którą akceptujesz rejestrując się na eBay:

"Do niniejszej Umowy mogą również znaleźć zastosowanie przepisy prawne niektórych innych państw, w tym – przepisy określające jakie rzeczy mogą być oferowane, sprzedawane, eksportowane, kupowane lub importowane.

Mogą także wystąpić dodatkowe wymogi prawne, odnoszące się przykładowo do obowiązku posiadania licencji/pozwolenia na zakup lub sprzedaż niektórych przedmiotów, lub zarejestrowanie transakcji we właściwym rejestrze.

Użytkownik ma obowiązek postępować zgodnie ze wszystkimi właściwymi przepisami prawa krajowego i międzynarodowego, ustawami, rozporządzeniami i regulacjami dotyczącymi korzystania przez użytkownika z naszych usług tudzież licytowania przez niego, wystawiania na aukcji, dokonywania zakupów oraz nakłaniania do składania ofert kupna i sprzedaży.

Nie istnieje żaden sposób, który pozwoliłby nam na monitorowanie odpowiednich przepisów prawnych każdego kraju, bądź każdej transakcji dokonywanej przez użytkownika.

Prosimy nie zakładać, że dany użytkownik może robić to, co inni użytkownicy, ani że zatwierdzamy i legalizujemy jakąkolwiek transakcję, nawet w przypadku, gdyby danemu użytkownikowi zdarzyło się z powodzeniem dokonać podobnych transakcji w przeszłości."

Kontakt z nami

Masz pytanie? Napisz do nas

 Kontakt z nami