Informacja o zmianach dla klientów

eBay i PayPal są teraz odrębnymi podmiotami, co oznacza, że nie wchodzą już w skład tej samej grupy spółek. Nie wpłynie to jednak na poziom świadczonych przez nas usług i nadal będziemy zapewniać klientom najwyższej jakości obsługę.

Z usługi PayPal na eBay możesz korzystać w dotychczasowy sposób bez żadnych zmian.

Ponadto eBay i PayPal nadal będą wymieniać się określonymi informacjami o klientach, aby zapewnić Ci obsługę i ochronę przed oszustwami na dotychczasowym poziomie.

Zaktualizowaliśmy Oświadczenie o prywatności eBay oraz Umowę z Użytkownikiem usługi PayPal i Zasady zachowania poufności w systemie PayPal, aby przedstawić to, w jaki sposób będziemy chronić i udostępniać Twoje dane. Na przykład eBay i PayPal będą wspólnie:

 1. wykrywać potencjalne przypadki oszustw i chronić Twoje konto;
 2. zapewniać obsługę klientów;
 3. przetwarzać płatności i oferować usługi wysyłkowe i im pokrewne.

Wszystkie informacje o zmianach znajdziesz w poniższych dokumentach.

Pytania i odpowiedzi

Dlaczego eBay i PayPal odłączyły się od siebie?
Więcej informacji o przyczynach rozdzielenia się firm eBay i PayPal.
W jakich przypadkach moje dane osobowe będą przesyłane między eBay i PayPal?

eBay może udostępnić Twoje dane osobowe PayPal i podmiotom z grupy PayPal w celu:

 • zapobiegania przypadkom oraz wykrywania, ograniczania i badania przypadków potencjalnie nielegalnych czynów, oszustw lub naruszeń bezpieczeństwa oraz oceny i obsługi ryzyka, w tym informowania Cię o ewentualnych przypadkach oszustw wykrytych na posiadanych przez Ciebie kontach eBay lub PayPal;
 • świadczenia obsługi klienta, w tym obsługi Twojego konta i rozstrzygania sporów (na przykład sporów dotyczących rozliczeń lub transakcji);
 • łatwiejszego przetwarzania płatności dokonywanych kartami kredytowymi w systemie PayPal w ramach naszych usług;
 • łatwiejszej obsługi wysyłek oraz pokrewnych usług związanych z Twoimi zakupami opłacanymi w systemie PayPal.
Czego konkretnie dotyczą zmiany w Oświadczeniu o prywatności eBay?
 • Udostępnianie danych między firmami eBay i PayPal: Dodaliśmy całą nową podsekcję w sekcji Ujawnianie danych dotyczącą autoryzowanego udostępniania danych między firmami eBay i PayPal.
 • Kontaktowanie się z użytkownikami metodami elektronicznymi: Dodaliśmy zapisy dotyczące możliwości kontaktowania się przez nas z użytkownikami pocztą elektroniczną i na urządzenia mobilne. Dodaliśmy lub sprecyzowaliśmy kilka zapisów w sekcji Wykorzystywanie i przechowywanie danych odnoszących się do korzystania z danych osobowych (adresy e-mail, numery telefonów komórkowych) w celu kontaktowania się z użytkownikami.
 • Funkcja Zapamiętaj mnie: Dodaliśmy nowe zapisy w sekcji Możliwość wyboru, związane z funkcją Zapamiętaj mnie, które zapewniają użytkownikom więcej informacji o implikacjach/ryzyku podjęcia decyzji o pozostaniu zalogowanym do serwisu oraz sposobie dokonania wyboru.
 • Zmiany dotyczące formatu:
  1. Zastosowaliśmy nowy układ, w którym sekcja Podsumowanie i spis treści zawiera skrót informacji oraz łącza do głównej treści i szczegółowych zapisów oświadczenia.
  2. Dodaliśmy ikony przy nagłówkach poszczególnych sekcji.