Zmiany kategorii

Uwaga: Po 30 kwietnia 2019 r. na tej stronie podamy szczegółowe informacje o zmianach w strukturze kategorii.

Czerwiec 2019

Od 10 czerwca 2019 r. wprowadzimy zmiany w strukturze kategorii, aby ułatwić kupującym wyszukiwanie produktów i pomóc sprzedawcom zwiększyć sprzedaż.

  • Wprowadzane zmiany powinny zagwarantować, że Twoje oferty będą widoczne w odpowiednich kategoriach. Kupujący będą mogli łatwiej i szybciej odnaleźć Twoje przedmioty – szczególnie na urządzeniach mobilnych.
  • Gdy zmieni się struktura kategorii, Twoje oferty mogą zostać automatycznie przeniesione do innej kategorii, w oparciu o podaną przez Ciebie charakterystykę przedmiotu.
  • Ujednolicenie struktury kategorii między serwisami eBay w różnych krajach znacząco ułatwi handel międzynarodowy w tych serwisach.

Sprawdź, czy zmiany dotyczą kategorii, w których sprzedajesz:

Uwaga: Zmiany w strukturze kategorii  mogą spowodować zmianę opłat w objętych zmianami kategoriach. Więcej informacji znajdziesz tutaj

Pobierz wykaz zmian i nową strukturę kategorii

Pobierz wykaz zmian kategorii wprowadzanych w czerwcu 2019 r.: plik PDFplik txt

Pobierz nową strukturę kategorii obowiązującą od 10 czerwca 2019 r.: plik PDFplik txt

Pobierz listę kategorii, których dotyczą zmiany opłat w czerwcu 2019 r.: plik PDF

Pytania i odpowiedzi

Archiwum zmian kategorii

  • Pobierz wykaz zmian kategorii z sierpnia 2018 r. (plik PDF, plik txt)
  • Pobierz wykaz zmian kategorii z kwietnia 2018 r. (plik PDF)
  • Pobierz wykaz zmian kategorii z 13 czerwca 2017 r. (plik txt)
  • Pobierz wykaz zmian kategorii z 4 października 2016 r. (plik txt)
  • Pobierz wykaz zmian kategorii z czerwca 2014 r.: (plik PDF)