Program ochrony praw własności intelektualnej VeRO


Ochrona praw własności intelektualnej

Serwis eBay to globalny rynek online, na którym można sprzedać i kupić praktycznie wszystko.

W ramach ochrony praw własności intelektualnej wdrożyliśmy Program Posiadaczy Praw Własności (VeRO), za pośrednictwem którego posiadacze takich praw mogą zgłaszać aukcje, które naruszają ich prawa.

Do uczestnictwa w Programie VeRO zapraszamy osoby i firmy będące właścicielami praw własności intelektualnej (m.in. praw autorskich, praw do znaku towarowego lub praw patentowych), które mogą być naruszone przez sprzedaż określonych przedmiotów na eBay.

Dowiedz sie więcej o Programie Posiadaczy Praw Własności VeRO.

Zgłoś naruszenie praw własności intelektualnej

Jeśli jesteś posiadaczem praw własności lub autoryzowanym przedstawicielem posiadacza praw własności:

Jeśli nie jesteś posiadaczem praw własności intelektualnej

Dowiedz się, jak możesz pomóc, jeśli nie posiadasz praw własności intelektualnej.

Informacje dla użytkowników eBay

Zapoznaj się z informacjami o prawach własności intelektualnej i naszymi zasadami handlu na eBay.